Realizované projekty

Chorvátsky Grob, Záhradná ulica

Lokalita Výhon - II.etapa

V prebiehajúcom projekte naša spoločnosť zabezpečuje:

 • inžiniersku činnosť spočívajúcu vo vypracovaní novej projektovej dokumentácie k rodinným domom a vydaniu jednotlivých stavebných povolení,
 • výstavbu samostatne stojacich rodinných domov (bungalovy, jednopodlažné rodinné domy s obytným podkrovým, moderné dvojpodlažné rodinné domy),
 • revízne a technicke správy, kolaudačné konania, vrátane vydania kolaudačných rozhodnutí a súpisných čísel,
 • energetické certifikáty stavieb,
 • zápis rodinných domov do katastra nehnuteľností,
 • exteriérové práce (oplotenie, vonkajšie dlažby a terasy, pergoly),
 • záhradnícke, sadové úpravy, umelé zavlažovanie, budovanie studní, ...

V rámci realitnej činnosti naša spoločnosť realizuje:

 • vlastnú webovú prezentáciu projektu (vizualizácie celého projektu, ako aj jednotlivých rodinných domov, mapy, grafy, pôdorysy),
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • partnerské banky zabezpečujúce financovanie pre jednotlivých klientov,
 • s klientami absolvovujeme kompletný servis spojený s predstavením projektu,
 • obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom,
 • vypracovanie geometrických plánov k rozostavaným stavbám,
 • súdnoznalecké posudky na ohodnetenie stavieb,
 • kompletný právny servis vrátane katastrálnych úkonov.

Chorvátsky Grob, Lúčna ulica

Lokalita Výhon - I. etapa

V tomto rozsiahlom projekte naša spoločnosť zabezpečila:

 • inžiniersku činnosť spočívajúcu vo vypracovaní vlastnej projektovej dokumentácie rodinných domov a vydaní jednotlivých stavebných povolení,
 • výstavba 36 samostatných rodinných domov,
 • kolaudačné konania, vrátane vydania kolaudačných rozhodnutí a súpisných čísel,
 • zápis rodinných domov do katastra nehnuteľností,
 • exteriérové práce (oplotenie, vonkajšie dlažby a terasy),
 • záhradnícke a sadové úpravy.

V rámci realitnej činnosti naša spoločnosť zrealizovala:

 • reklamnú kampaň zakladujúcu sa na odborne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke (vizualizácie projektu, mapy, grafy, pôdorysy)
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • spoluprácu s partnerskými bankami zabezpečujúcimi financovanie pre našich klientov,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu,
 • obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom,
 • vypracovanie geometrických plánov k rozostavaným stavbám,
 • súdnoznalecké posudky na ohodnetenie stavieb,
 • kompletný právny servis vrátane katastrálnych úkonov.

Ukončenie projektu: júl/2008.

Chorvátsky Grob, Severná ulica

Predaj 76 stavebných pozemkov

Naša spoločnosť v projekte zrealizovala:

 • reklamnú kampaň zakladujúcu sa na odborne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke,
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu,
 • obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom,
 • kompletný právny servis vrátane katastrálnych úkonov.

Ukončenie projektu: december/2006.

Vlastná výstavba rodinných domov

V danej lokalite naša spoločnosť zabezpečila výstavbu 10-tich rodinných domov:

 • projektová dokumentácia, vrátane stavebného povolenia,
 • výstavba rodinných domov,
 • kolaudačné konanie, vrátane vydania kolaudačného rozhodnutia,
 • exteriérové práce (oplotenie, vonkajšie dlažby a terasy),
 • záhradnícke a sadové úpravy.

Ukončenie projektu: august/2007.

Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Čerešňová ulica

Predaj 30 bytov v polyfunkčnom bytovom dome

Naša spoločnosť v projekte zrealizovala:

 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu,
 • obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom.

Ukončenie projektu: jún/2006.

Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Šúrska ulica

Predaj 38 stavebných pozemkov

Naša spoločnosť v projekte zrealizovala:

 • reklamnú kampaň zakladujúcu sa na odborne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke,
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu,
 • obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom,
 • kompletný právny servis vrátane katastrálnych úkonov.

Ukončenie projektu: jún/2004.

Vlastná výstavba rodinných domov

V danej lokalite naša spoločnosť zabezpečila výstavbu 8 rodinných domov.

Ukončenie projektu: november/2006.

Dunajská Lužná, Krajná ulica

Predaj 9 radových rodinných domov

Naša spoločnosť v projekte realizovala:

 • reklamnú kampaň zakladujúcu sa na odborne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke,
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu,
 • obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom,
 • kompletný právny servis vrátane katastrálnych úkonov.

Ukončenie projektu: september/2006.

Dunajská Lužná, Školská ulica

Predaj 18 bytov a 7 radových rodinných domov

Pre investora naša spoločnosť v projekte realizovala:

 • reklamnú kampaň zakladujúcu sa na odborne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke,
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu a obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom.

Ukončenie projektu: október/2006.

Dunajská Lužná, Mandľová ulica

Predaj stavebných pozemkov na rodinné domy

Pre investora naša spoločnosť v projekte realizovala:

 • reklamnú kampaň vrátane vizualizácie projektu a profesionálne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke,
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu a obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom.

Ukončenie projektu: jún/2006.

Dunajská Lužná, Vodárenská ulica

Predaj 46 bytov a 36 garáží

Pre investora naša spoločnosť v projekte realizovala:

 • reklamnú kampaň zakladujúcu sa na odborne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke,
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu a obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom.

Ukončenie projektu: marec/2006.

Horná Potôň

Predaj 33 stavebných pozemkov na rodinné domy

Naša spoločnosť v projekte realizovala:

 • reklamnú kampaň zakladujúcu sa na odborne spracovanej prezentácii projektu na našej webovej stránke,
 • reklamnú kampaň v realitných časopisoch a na internetových portáloch zaoberajúcich sa realitami,
 • s klientami sme absolvovali kompletný servis spojený s predstavením projektu,
 • obhliadky s kvalifikovaným pracovníkom,
 • kompletný právny servis vrátane katastrálnych úkonov.

Ukončenie projektu: október/2004.